Regler og vedtægter

Vedtægter og ordensregler i Pindemosen

Vedtægter, ordensregler og eventuelle ændringer til dem besluttes af generalforsamlingen. Herunder kan du hente de aktuelle vedtægter og ordensregler. Desuden har bestyrelsen samlet nogle vigtige informationer i dokumentet "Ny i Pindemosen", hvor du kan finde svar på en del spørgsmål som nyt - og måske også som mere rutineret - medlem af Pindemosen. 

HF Pindemosens vedtægter

HF Pindemosens ordensregler

Ny i Pindemosen

Nordsjællandskredsen

HF Pindemosen er medlem af kolonihaveforbundets Nordsjællandskreds. Herunder kan du hente vedtægter og referater fra kredsen.

Nordsjællandskredsens vedtægter

Referat af bestyrelsesmøde i Nordsjællandskredsen 19. april 2023

Referat fra generalforsamling i Nordsjællandskredsen 26. juni 2021

Sådan behandler vi persondata i Haveforeningen Pindemosen

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

For at du kan være medlem i haveforeningen, skal du give foreningen en række oplysninger om dig selv, som er nødvendige for at foreningen kan varetage sine opgaver overfor dig og foreningen. 

Oplysninger, der ikke er nødvendige for driften og administrationen af foreningen, skal foreningen have dit samtykke for at indsamle og behandle. Det kunne f.eks. være jubilæums-eller fødselsdagslister. Du kan til enhver tid tilbagetrække et samtykke du har givet.


Hvilke oplysninger behandler foreningen?

Foreningen indsamler og behandler dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, havelodsnummer og indmeldelsesdato.

For nogle medlemmer kan foreningen indsamle oplysninger om helbred og alder, f.eks. i forbindelse med fritagelse fra fællesarbejde. 

For nogle medlemmer med tillidshverv indsamler foreningen også bankoplysninger, så vi kan udbetale eventuelle honorarer, udlæg mv.

For at sikre dokumentation for aftaler og korrekt betjening af dig kan foreningen gemme breve, e-mails og anden kommunikation med dig.

Af sikkerhedsmæssige årsager kan foreningen foretage TV-overvågning mv. af adgangsveje,
fællesarealer mv. 

Her følger nogle eksempler på situationer, hvor foreningen behandler dine personoplysninger:

 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægter og lejeaftale/brugsretsaftale mv.
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Opfyldelse af eksterne regler, f.eks. for byggeri o. lign.
 • Vurdering og salg af kolonihavehuse
 • Afholdelse af sociale arrangementer, fællesarbejdsdage og andre aktiviteter
 • Videregivelse af dine personoplysninger til Kolonihaveforbundet, herunder den lokale kreds i relevant og nødvendigt omfang 

Hvor kommer oplysningerne om dig fra?

Oplysninger kommer oftest fra dig selv, primært i forbindelse med din indmeldelse i foreningen.


Giver foreningen dine oplysninger videre?

Dine medlemsoplysninger behandles i Kolonihaveforbundets medlemssystem.

Oplysningerne kan også behandles af kredsen, eksempelvis ved oprettelse af kredstillidshverv.

Medlemsoplysninger som fremgår af vurderingsrapport og købsaftale bliver videregivet til køber i forbindelse med salg af dit kolonihavehus.
Hvis en myndighed ifølge en lov har krav på at få udleveret personoplysninger, har haveforeningen pligt til at udlevere dem.


Dine rettigheder

Du har en række rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Du har ret til at få indsigt i hvilke oplysninger, vi behandler, og hvad vi bruger dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi gemmer oplysningerne, og hvem der modtager oplysningerne i de sjældne tilfælde, hvor
  oplysningerne videregives.
 • Du har ret til at få rettet eller slettet dine personoplysninger, med de begrænsninger der ligger i de legitime
  behandlingsgrundlag, dvs. drift og administration af foreningen og dens medlemmer.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine
  personoplysninger begrænset, med de begrænsninger der ligger i de legitime behandlingsgrundlag, dvs. drift og administration af foreningen og dens medlemmer.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte
  markedsføring. I Pindemosen videregives medlemsoplysninger ikke til markedsføring, og ville i givet fald kræve medlemmet samtykke.
 • Har du givet samtykke til behandling af bestemte personoplysninger, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid.

Du kan henvende dig til bestyrelsen, hvis du ønsker at benytte dig af disse rettigheder. Hvis du henvender dig vurderer bestyrelsen, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald udlevering, ændring eller sletning af dine persondata. Dette kan der ligge en del arbejde i, så forvent op til en måneds behandlingstid.


Klage

Hvis du er utilfreds med foreningens behandling af dine personoplysninger kan du altid klage til bestyrelsen eller tage emnet op på en generalforsamling.

Du kan også klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, e-mail dt@datatilsynet.dk

Generalforsamlinger

Ekstraordinær generalforsamling 2024

2. juni 2024

 

Indkaldelse

Bilag 1

Bilag 2

Referat

Ekstraordinær generalforsamling 2023

18. april 2023


Indkaldelse

Referat

Ekstraordinær generalforsamling 2022

22. september 2022

Indkaldelse

Ændringsforslag til ordensregler

Forslag vedr. vandmålere

Referat

Generalforsamling 2021

4. august 2021

Indkaldelse

Referat

Generalforsamling 2020

8. marts 2020

Indkaldelse

Referat

Formandsberetning

Generalforsamling 2019

24. marts 2019


Indkaldelse

Referat

Formandsberetning

Ekstraordinær generalforsamling 2018

23. september 2018

Referat

Generalforsamling 2018

22. marts 2018

Indkaldelse

Referat

Formandsberetning

Generalforsamling 2017

24. marts 2017

Indkaldelse

Referat

Formandsberetning

Generalforsamling 2016

14. april 2016

Referat

Formandsberetning

Ekstraordinær generalforsamling 2015

10. september 2015

Referat

Generalforsamling 2015

9. april 2015

Referat