Historien om Haveforeningen Pindemosen

Luftfoto af pindmosen 1954

Pindemose

Pindemose er navnet på et oprindeligt større vådområde i den vestligste del af Helsingør overdrev, som også strakte sig videre ind gennem den sydligste del af Teglstrup Hegn.

Moseområdet, der har givet navn til ejendommen Pindemosegaard, er i dag stort set tørlagt, og store dele af arealerne er i dag hjemsted for en Haveforeningen Pindemosen.

Haveforeningen Pindemosen er stiftet i 1964. Haverne 1-80 kaldes i daglig tale Den gamle afdeling. Den ny afdeling med haverne 81-146 kom til i midten af 1970´erne og kaldes følgeligt Den ny afdeling. I dag består haveforeningen af 139 haver, idet nogle haver gennem årene er blevet nedlagt, primært pga. oversvømmelser på arealet.

Haveforeningen besluttede i 2005, at der skulle føres elstik ind i området, og hvert enkelt havelod 

kunne derefter beslutte - og betale for - om der skulle lægges strøm ind i huset. Omkring 75 pct. har i dag indlagt el, nogle har solfangere, og de øvrige ønsker at fortsætte med stearinlys og olielamper.

I 2017 gav Helsingør Kommune kolonisterne en principiel tilladelse til etablering af samletanke - efter individuel ansøgning fra hvert enkelt havelod.


Haveforeningen ligger på en grund, der ejes af Helsingør Kommune, som har lejet arealet ud til H/F Pindemosen. Kolonisterne lejer derfor et havelod, men ejer selv det hus, der står på grunden.

Som medlem af Kolonihaveforbundet vurderes husene ved nysalg efter nogle bestemte regler, som betyder, at priserne ikke kan fastsættes af sælger selv.

Opstarten af Ny afdeling pindmosen

Opstarten af Ny afdeling - det første hus i den nye afdeling 1976.

pindmosen Damgården anno 1974

Damgården anno 1974

Pindmosen fælleshus 1974

Fælleshuset anno 1974, i dag er det Rafleklubben på "Øen" der bruger huset.

Lisa Rasmussen pindmosen 1974

Lisa Rasmussen anno 1974 - Lisa er bekymret over kommunens manglende vedligeholdelse af søen.

Se flere billeder