Venteliste

Optagelse på ventelisten

Hvis du ønsker at blive optaget på Haveforeningen Pindemosens venteliste til at købe et hus og leje en have, skal du overføre kr. 200 til foreningens konto i Spar Nord Bank 9056 1580066379. Du skal have fast og lovlig bopæl samt folkeregisteradresse i Helsingør Kommune for at komme på ventelisten.


Du skal huske at skrive navn, adresse, tlf. nr. og e-mail adresse i meddelelsesfeltet, alternativt kan du sende en e-mail til  hfpindemosen@gmail.com med dine oplysninger, når du har betalt. Vi har brug for disse oplysninger for at kunne kontakte dig, når der er huse til salg.


Det koster kr. 200 hvert år, man ønsker at stå på ventelisten. Har man været på ventelisten året før, kan man, ved at indbetale inden 1. marts i det nye år, beholde sin plads på listen. Foreningen sender ikke en opkrævning til dig, så tilmeld dig evt. automatisk overførsel for ikke at miste din anciennitet på ventelisten.


Når der er 3-4 huse til salg, indkaldes alle på ventelisten til en fremvisning af husene. Det foregår typisk en weekenddag om formiddagen og varer ca. 1 time. Er man efter fremvisningen interesseret i at købe et hus, kan man blive og høre nærmere, stille spørgsmål osv. Er flere på ventelisten interesseret i samme hus, vil det blive tilbudt efter anciennitet.


I de senere år har der været op til 80 personer på ventelisten, og der er blevet solgt 13-14 huse om året. Det betyder, at der kan gå flere år, før man får mulighed for at leje en have og købe et hus. Men typisk vil muligheden opstå langt hurtigere. I mange tilfælde er husene nemlig blevet solgt til de nyeste på ventelisten, endda kort tid efter
tilmelding. Det handler i høj grad om, hvilket hus man gerne vil købe, og at man deltager i de udbudte fremvisninger.

Aktuel venteliste

Ventelisten opdateres løbende, 

senest 11. april 2024

Klik her for at åbne den aktuelle venteliste

Betingelser for at blive medlem af Haveforeningen Pindemosen

Hvis du ønsker at leje en have i HF Pindemosen, skal du tilmelde dig foreningens venteliste. Du er først medlem af foreningen, når du  har lejet en have og købt et hus.

Det er en forudsætning for at leje en have i foreningen, at du har fast og lovlig bopæl og folkeregisteradresse i Helsingør Kommune.