Venteliste

Optagelse på ventelisten

Hvis du ønsker at blive optaget på Haveforeningen Pindemosens venteliste til at købe et hus og leje en have skal du overføre kr. 200 til foreningens konto i Spar Nord Bank 9056 1580066379. Du skal have fast og lovlig bopæl samt folkeregisteradresse i Helsingør kommune, for at komme på ventelisten.


Du skal huske at skrive navn, adresse, tlf. nr. og e-mail adresse i meddelelsesfeltet, alternativt kan du sende en e-mail til  hfpindemosen@gmail.com med dine oplysninger når du har betalt, da vi ellers ikke kan kontakte dig når der er huse til salg.


Det koster kr. 200 hvert år, man ønsker at stå på ventelisten. Har man været på ventelisten året før, kan man, ved at indbetale inden 1. marts i det nye år, beholde sin plads på listen. Foreningen sender ikke en opkrævning til dig, så tilmeld dig evt. automatisk overførsel for ikke at miste din anciennitet på ventelisten.


Når der er 3-4 huse til salg indkaldes alle på ventelisten til en fremvisning af husene. Det foregår typisk en weekenddag om formiddagen og varer ca. 1 time. Er man efter fremvisningen interesseret i at købe et hus, kan man blive bagefter og høre nærmere, stille spørgsmål osv. Er flere på ventelisten interesseret i samme hus vil det blive tilbudt efter anciennitet.

Der er typisk mellem 40 og 60 på ventelisten. Hvert år sælges mellem 10 og 15 huse, så i værste fald kan der gå tre til fire år før man får mulighed for at leje en have, men typisk vil man få muligheden langt hurtigere. For eksempel blev der sidste år (2019) solgt et hus til de sidste på ventelisten, kort tid efter tilmelding, så det handler i høj grad også om, hvilket hus man gerne vil købe.

Aktuel venteliste

Ventelisten opdateres løbende, senest 9. september

Klik her for at åbne den aktuelle venteliste

Betingelser for at blive medlem af Haveforeningen Pindemosen

Hvis du ønsker at leje en have i HF Pindemosen, kan du tilmelde dig foreningens venteliste. Du er først medlem af foreningen, når du  har lejet en have og købt et hus.

Det er en forudsætning for at leje en have i foreningen, at du har fast og lovlig bopæl og folkeregisteradresse i Helsingør Kommune.

Du må ikke være parcelhusejer eller disponere over en grund med et areal over 50 m2 andetsteds.