Havepræmiering

Pindemosens Pris

Pindemosen deltager ikke i Kolonihaveforbundets havepræmiering
2019 - på linje med de to foregående år. I stedet for opfordrer bestyrelsen
til, at alle kolonister byder ind med forslag til Pindemosens Pris.

Pindemosens Pris på 1.000 kr. uddeles hvert år. Prisen
tildeles en kolonist, som har gjort en særlig indsats for fællesskabet, for
trivslen i Pindemosen eller for sin have. Begrundelserne kan fx være en indsats
eller et initiativ, der kan ses, mærkes eller duftes. Det kan være hjælpsomhed
kolonister imellem, friske ideer til at lære hinanden bedre at kende eller
nyanlæg på fællesarealerne eller i egen have - eller noget helt fjerde.

Samtlige kolonister i Pindemosen kan indstille kandidater
til prisen. Prisen kan ikke søges, og den tildeles suverænt af bestyrelsen.

Sidste frist for at indstille kandidater til Pindemosens Pris er den 1. september. Dette sker ved at sende en mail til bestyrelsen med navn, havenummer og begrundelse. Navnet på årets prisvinder offentliggøres inden sæsonens afslutning, og prisen tildeles på den efterfølgende generalforsamling inden næste sæsons begyndelse.