KONTAKT TIL BESTYRELSEN

Pindemosen er lukket for sæsonen - vi åbner igen 1. april 2018. Du kan altid sende en mail til hfpindemosen@gmail.com eller en sms på telefon 21348786, som vil blive besvaret inden for en uges tid.

Send besked til bestyrelsen her

Indkaldelser, nyhedsbreve o.lign. sendes IKKE ud med posten - mere.

Kære Kolonister i Pindemosen,


Helt på lige fod med de offentlige myndigheder, sender vi IKKE indkaldelser til generalforsamling, nyhedsbreve og anden generel information ud med posten mere.

Dette fordi det koster mellem kr. 500 og kr. 1.000 hver gang der skal sendes noget ud og det tager lang tid for os i bestyrelsen, som har meget andet at gøre.

Der vil i sæsonnen stadig være opslag i udhængsskabene - så du kan se hvornår der er skrivelser at hente i skralderummet.

Men hvis du vil gøre det nemmere for dig selv, kan du tilmelde dig maillisten, på siden "sidste nyt".

Helsingør den 23. august 2015

Susan Antonsen, formand

Tilmeld nyhedsbrevet her

Haveaffald og Grenpladsen

Grenpladsen er alene til gren- og haveaffald. Haveaffald må ikkehenkastes i sække - uanset sækkens farve!
Der må ikke henkastes fliser eller blomsterpotter i plastik. Såfremt du smider dine blomster ud, skal du fjerne blomsterpotten af plast.
Vognmanden truer med at afvise kørslen, når haveaffaldet er blandet med plasticpotter oa. Plastikpotterne ødelægger de maskiner der findeler haveaffaldet.


VÆR OPMÆRKSOM - sortér dit haveaffald!
Læg haveaffaldet så langt tilbage på pladsen - som muligt!

(Følg anvisningerne på skiltene)

Skralderum

Skralderummet er KUN til køkkenaffald..
Der er desværre nogle der smider alt muligt andet end husholdningsaffald i skralderummet såsom møbler, porcelæn, el artikler oa. Dette er ikke husholdningsaffald - så hold venligst op med det.

Øldåser SKAL afleves i klare poser - sorte poser er forbudt på Genbrugspladsen.

Kørsel og parkering

Parkering ER forbudt.
Der må ikke henstilles nogen form for transportkøretøjer på veje og frie arealer indenfor koloniens område (dette gælder også cykler og knallerter).
Kørsel med materiale kan finde sted ved højst 15 km i timen, dog IKKE lørdage efter kl. 17 samt søn- og helligdage.
Dette gælder i hele tidsperioden fra 1. april til 31. oktober. I vinterhalvåret når der er kæder for, må der ikke køres på området af hensyn til vejene.
Overtrædelse kan medføre tab af medlemsret (jfr. Vedtægternes paragraf 6).
Det er altid tilladt at køre på cykel - dog kun til og fra haven. Det er tilladt medlemmer/besøgende med handicap, at kører ind og sætte af - men ikke at parkerer på området!
Det ovenstående gælder ALLE veje og ALLE frie arealer.
Overtrædelse af vedtægter og ordensregler kan efter 2 advarsler, betyde at bestyrelsen vælge at opsige dig!

Tjek dit vandforbrug! - undgå overraskelser

Vandmændene anbefaler, at du lejlighedsvis tjekker dit vandforbrug.
Hvis du observere et forbrug, til trods for at alt er lukket - så kontakt vandmændene eller HF Pindemosens kontor.

Har du fået "husdyr"?

Har dine planter fået uønsket besøg? spindemider? lus? eller lignende?
Kolonihaveforbundets havekonsulent, John Norrie, anbefaler at bruge biologisk plantebeskyttelse - følg nedenstående link.

Her findes også nyttedyr, til brug for "dræbersnegle".

Læs mere på nyttedyr.dk

Hvilke flag må du flage med?

I Danmark flager vi normalt med det danske nationalflag, Dannebrog.
Dannebrog menes at være det ældste flag i verden. Sagnet fortæller at Dannebrog faldt ned fra himlen under Valdemar Sejrs korstog i Estland den 15. juni 1219. Den 15. juni kaldes for Valdemarsdag og er en af de officielle flagdage i Danmark.
Andre landes flag.

Det er tilladt at flage med de nordiske landes flag, EU-flaget og med FN-flaget, enten alene eller sammen med Dannebrog. Flagning med flag fra øvrige lande kræver en tilladelse fra den lokale politimyndighed.

Læs mere om flagdage på danmarks-samfundet.dk