Fællesarbejde i HF Pindemosen

FÆLLESARBEJDE


Siden opdateres i forbindelse med åbning af sæson 2021.


Datoerne for fællesarbejdet i 2020 kan ses til højre. Vær opmærksom på, at de kan ændres, så vær opmærksom på udmeldinger fra fællesarbejdet og følg med her på siden.
Fællesarbejdsdagene starter og slutter altid på Damgården, først med registrering af de ankomne og uddeling af opgaver, og til slut skal I skrive under på I har været her.

Der er to typer af fællesarbejde: Almindeligt fællesarbejde (arbejdsdage) og fast fællesarbejde (faste eller ad hoc opgaver, udvalgs- eller bestyrelsesarbejde).

Begge typer fællesarbejde sparer vores kolonihaveforening for mange penge, idet vi, med relativt få timer fra hver enkelt, kan vedligeholde foreningen selv, og derfor kun skal købe os til et minimum af arbejdskraft udefra. Derudover er det hyggeligt, og man møder sine medkolonister – det er dejligt!

Prisen for ikke at lægge sine fællesarbejdstimer er 450 kr. pr. time man udebliver. Så husk at duk op!

Der skal som udgangspunkt lægges 9 timers fællesarbejde pr. hus pr. sæson – altså ikke pr. person. Sæsonen løber fra 1. april til 31. oktober, og består således af 7 måneder eller ca. 31 uger.

For begge typer fællesarbejde gælder også, at har man en særlig grund i sine livsomstændigheder (det kunne være sygdom, arbejdssammenfald, etc.), der forhindrer en i at møde op til arbejdsdage
og/eller passe fast fællesarbejde, så skal man henvende sig til fællesarbejdsgruppen (eller bestyrelsen ved udvalgsarbejde) – vi skal nok finde en løsning, hvis I henvender jer med det samme I bliver opmærksomme på udfordringen! Henvendelse kan ske direkte på mail: faellesaebejde@pindemosen.dk, eller pr. besøg i haven hos et medlem af fællesarbejdsgruppen. Se herunder eller ovre til højre, hvem vi er.

Kolonister over 70 år og jer der netop i år har købt have herude er fritaget for fællesarbejde. Nogle vælger dog at dukke op alligevel til en arbejdsdag eller anden type opgave, hvilket vi selvfølgelig kun siger ja og tak til. Det skal her bemærkes at haveloddens fritagelse fra fællesarbejdet først finder sted, når alle der står på kontrakten er fyldt 70 år. Og at fritagelse grundet køb gælder kalenderåret ud, det år man har købt.

Vær i forbindelse med fællesarbejde opmærksom på at foreningens forsikring kun dækker foreningens medlemmer (dem der står på kontrakt) og altså ikke familiemedlemmer eller venner. Har man bekendte der gerne vil hjælpe en med at lægge fællesarbejdstimer, skal disse på arbejdsdagen skriver under på at de arbejder på eget ansvar før arbejdet påbegyndes.

Udfører du fast fællesarbejde, uden at være på kontrakten, skal du skrive under på at du arbejder på eget ansvar for hele året, før arbejdet påbegyndes.

Alle henvendelser bedes rettet til faellesarbejde@pindemosen.dk, eller en repræsentant for gruppen.

For uddybende beskrivelse af fællesarbejdet, se link til dokumentet ”Værd at vide om fællesarbejde” til højre.

Vel mødt alle sammen! I er alle meget ansvarsfulde og initiativrige, og utroligt hyggelige, og det kan I tro vi sætter vi pris på. Det gør det også nemt for os at udføre vores fællesarbejde, som er at administrere pasning og pleje af vores allesammens fælles områder. Husk endelig at give os besked hvis I har noget på hjerte!

De venligste hilsner

Lars, have 100
Grethe, have 95
Solveig, have 68

Fællesarbejdsgruppen anno 2020

Datoer for fællesarbejde 2020:

Søndag d. 19. april kl. 11-14

Søndag d. 17. maj kl. 11-14

Søndag d. 21. juni kl. 11-14

Søndag d. 16. august kl. 11-14

Søndag d. 6. september kl. 11-14

Søndag d. 11. oktober kl. 11-14

Søndag d. 1. november kl. 11-14

Plan for fællesarealerne 2020

Fællesarbejdsgruppen har udarbejdet en plan for fællesarealerne, som kan hentes ved at klikke her

Værd at vide om fællesarbejde

Du kan hente en uddybende beskrivelse af fællesarbejdet ved at klikke her  

Forslag til fællesarbejdsopgaver

Skriv en e-mail til fællesarbejdet på

faellesarbejde@pindemosen.dk, hvis du har et forslag til en fællesarbejdsopgave.