Fællesarbejde i HF Pindemosen

FÆLLESARBEJDSDAGE


NYE DATOER pr. 6. juni: Det har desværre været nødvendigt at ændre på datoerne for fællesarbejdet. Se datoerne på listen til højre.


Fællesarbejdsdagene starter på Pindemosens kontor, hvor de fremmødte registreres og arbejdsopgaverne fordeles. Omkring halvvejs er der en pause, hvor foreningen byder på lidt at drikke, og når vi er færdige mødes vi igen til en “fyraftensbajer” og siger farvel - man går ikke bare hjem. 


Man skal ikke tilmelde sig fællesarbejdsdagene, man møder bare op ved starttidspunktet, hvor Eva, Have 20, sørger for at notere, hvor mange timer hvert havelod arbejder.


Hver have skal bidrage til fællesarbejdet med 9 timer pr. sæson - manglende timer koster kr. 450 pr. time.


Man kan enten lægge sine arbejdstimer ved at éen person deltager 3 gange á 3 timer, eller 2 personer 1 gang af 3 timer, samt 1 person 1 gang af 3 timer, i alt 9 timer.

Foreningens forsikring dækker kun foreningens medlemmer og altså ikke familiemedlemmer eller venner, som derfor ikke må deltage i fællesarbejdet.


Undtaget fra fællesarbejdet er de, der har fået tildelt fast fællesarbejde, er valgt til bestyrelsen, et af udvalgene, samt medlemmer over 70 år – ingen andre. Hvis du har problemer med helbredet, finder vi en opgave, du kan varetage. Selvom man er undtaget er man meget velkommen til at give en hånd med, fællesarbejdet er også et socialt arrangement, og faktisk ret hyggeligt :-)


Kolonister med fast fællesarbejde:

I Pindemosen er der kolonister, der har fast fællesarbejde, som aftales hvert år ved sæsonstart. Kontakt bestyrelsen hvis du kunne tænke dig fast fællesarbejde.

Datoer for fællesarbejde 2019:

Lørdag d. 27. april kl. 9.00 - 12.00

Onsdag d. 15. maj kl. 17.00 - 20.00

Lørdag d. 1. juni kl. 9.00 - 12.00

Tirsdag d. 25. juni kl. 17.00 - 20.00

Lørdag d. 10. august kl. 11.00 - 14.00

Tirsdag d. 17. september kl. 17.00 - 20.00

Lørdag d. 26. oktober kl. 11.00 - 14.00

Forslag til fællesarbejdsopgaver

Skriv en e-mail til bestyrelsen på

hfpindemosen@gmail.com, hvis du har et forslag til en fællesarbejdsopgave