Generel information

På denne side har vi samlet diverse informationer til foreningens medlemmer.

Foreningens ordensregler og vedtægter kan du finde på siden Vedtægter og Regler

Kontingent og haveleje

Kontingent og haveleje forbliver uændret i 2019:

Kontingent: 433,- kr. pr. kvartal.
Haveleje: 417,- kr. pr. kvartal.
I alt 850,- kr. pr. kvartal.

Indbetales via PBS til Pindemosens konto d. 1. hvert kvartal:

Spar Nord Bank
reg.nr.: 9056
konto: 1580066379

Det er dyrt for foreningen at modtage betaling på anden måden end PBS, vær derfor sød at tilmelde din betaling til denne!

Skralderummet

Skralderummet er KUN til husholdningsaffald!


I hele sæson 2020 er skralderummet åbent onsdage kl. 17-18 og søndage kl. 10-11.


Dåser kan smides i de klare sække til venstre, og må kun afleveres i klare sække.


Alt andet affald henvises til genbrugspladsen i Skibstrup. Har du ikke selv mulighed for at køre derud, så spørg en nabo, sæt en seddel på tavlen på den store P-plads eller spørg på foreningens Facebookside, folk er som regel meget hjælpsomme.


Området omkring grenpladsen og containeren, inkl. trailerne, er ikke til aflæsning af det affald man ikke selv gider at bortskaffe korrekt - det er ikke i orden at overlade bortskaffelse af sit affald til sine medkolonister. 

Haveaffald og grenpladsen

Grenpladsen er kun til grene og haveaffald. Der må ikke smides fliser, potter, snore, poser, plastikpinde eller noget som helst andet, som ikke er har vokset i din have.

Vi har fået en advarsel fra vognmanden om alt for meget andet skrald i haveaffaldet, hvis det bliver ved stopper afhentningen af haveaffald!

Hvis du har samlet dit haveaffald i en plastiksæk, så tøm sækken og tag den med dig. Hav eventuelt én sæk til haveaffald og en anden til småt brandbart i haven, og sorter affaldet når du smider det i poserne, så du ikke glemmer at der lå en stak plastikpotter i posen, når du tømmer den på grenpladsen en uge senere.

Læg dit haveaffald så langt tilbage på pladsen som muligt, så behøver vi ikke at få den tømt så ofte.

Flagning

I Danmark flager vi normalt med det danske nationalflag, Dannebrog. Vi flager mellem kl. 8.00 og kl. 20.00, dog kun hvis solen er oppe.

Det er i Danmark ikke tilladt at flage med andre nationalflag end det danske uden tilladelse fra politiet. Man må dog gerne flage med det grønlandske flag, det færøske flag, de nordiske landes flag, FN-flaget og EU-flaget uden tilladelse.

Du kan læse mere om flagning og flagdage på Danmarks-Samfundets hjemmeside, ved at klikke her.

Information fra foreningen

De fleste informationer fra foreningen vil du kunne finde her på hjemmesiden. Det gælder både informationer fra bestyrelsen, de forskellige udvalg og arbejdsgrupperne. Vi forsøger at opdatere siden med nyheder så hurtigt vi kan, men det kan ikke altid lade sig gøre så hurtigt vi kunne ønske os.

Bestyrelsen sender jævnligt nyheder ud på e-mail, typisk når der er samlet lidt sammen. Vigtige nyheder, f.eks. problemer med vand, aflysning eller ændringer i arrangementer med kort varsel og lignende, bliver som regel også udsendt på e-mail. Så husk er informere bestyrelsen, hvis du skifter e-mail adresse, så du ikke risikerer at gå glip af vigtige nyheder.

Der bliver også informeret på Pindemosens Facebookside, hvor alle medlemmer er velkomne til at bidrage.

I skabet på den store parkeringsplads vil udvalgte informationer bliver ophængt, så husk at gå forbi ind imellem, specielt hvis du ikke følger så meget med på de digitale medier.

Foreningen udsender ikke informationer pr. brevpost længere, da det er for dyrt og tidskrævende.