Generel information

På denne side har vi samlet en række nyttige informationer til foreningens medlemmer.

Du finder foreningens ordensregler og vedtægter på siden Regler og vedtægter

Kontingent og haveleje


Kontingent: 458,- kr. pr. kvartal
Haveleje: 442,- kr. pr. kvartal
I alt 900,- kr. pr. kvartal

Beløbet indbetales via PBS til Pindemosens konto den 1. i hvert kvartal.

Foreningen modtager kontingent og haveleje via PBS, så vær derfor rar at tilmelde din betaling til denne. Har du problemer i den forbindelse, så kontakt venligst bestyrelsen.


Spar Nord Bank
reg.nr.: 9056
konto: 1580066379

Havevandring

Havevandringsudvalget går tre tilsynsrunder hver sæson

Tryk her for at læse mere om havevandringerne.

Skralderummet

Der kan i og omkring skralderummet sorteres i containere til hhv. restaffald, madaffald, plast, metal samt papir/pap. Er du i tvivl om, hvordan du sorterer, kan det tjekkes her: fh.dk/sorteringsguide

Der må ikke henstilles storskrald hverken i eller uden for skralderummet. Vi henviser til genbrugspladsen Cirklen, Energivej 6 i Helsingør.

Har du ikke selv mulighed for at transportere dit storskrald, så spørg en nabo eller skriv en besked under Medlemmernes side her på Pindemosen.dk.

Der er som regel mulighed for at få hjælp.

Haveaffald og grenpladsen

Grenpladsen er kun til grene og haveaffald. Der må ikke smides fliser, potter, snore, poser, plastikpinde eller noget som helst andet, som ikke er har vokset i din have.

Vi har fået advarsler fra vognmanden om alt for meget ikke-komposterbart skrald i haveaffaldet. Overhold derfor reglen, da vi ellers er nødt til at stoppe afhentningen af vores haveaffald.


Hvis du har samlet dit haveaffald i en plastiksæk, så tøm sækken og tag den med dig. Hav eventuelt én sæk til haveaffald og en anden til småt brændbart i haven, og sorter affaldet når du smider det i poserne, så du ikke glemmer, at der lå en stak plastikpotter i posen, når du tømmer den på grenpladsen en uge senere.

Læg dit haveaffald så langt tilbage på pladsen som muligt, så behøver vi ikke at få den tømt så ofte.

Flagning

I Danmark flager vi normalt med det danske nationalflag, Dannebrog. Vi flager mellem kl. 8.00 og kl. 20.00, dog kun hvis solen er oppe.


Det er i Danmark ikke tilladt at flage med andre nationalflag end det danske uden tilladelse fra politiet. Man må dog gerne flage med det grønlandske flag, det færøske flag, de nordiske landes flag, FN-flaget og EU-flaget uden tilladelse.


Du kan læse mere om flagning og flagdage på Danmarks-Samfundets hjemmeside ved at klikke her.

Information fra foreningen

Du vil kunne finde de fleste oplysninger om og fra Haveforeningen Pindemosen på hjemmesiden. Vi forsøger at opdatere siden med nyheder, så hurtigt vi kan, men det kan dog ikke altid lade sig gøre så hurtigt, som det kunne ønskes.

Bestyrelsen udsender løbende korte og lange nyheder på mail, så husk derfor at informere os, hvis du skifter mail-adresse. Mange af nyhederne vil også blive lagt på Pindemosens Facebook-gruppe, hvor du er velkommen til at bidrage. Endelig lægges de fleste nyhedsmail også på hjemmesiden.

På opslagstavlen på den store P-plads vil udvalgte nyheder og informationer blive hængt op. Så husk at gå forbi en gang imellem, især hvis du ikke følger med på de digitale medier.

Vi udsender IKKE længere informationer til jer kolonister med brevpost.