Nyheder


Sæsonens første havevandring i uge 20

Havevandringsudvalget går sin første runde i år i sidste halvdel af uge 20. Det er den uge, der begynder med mandag 16. maj. 

Havevandringsudvalget skal først og fremmest vurdere, om haverne bliver passet, herunder: Hække ud til vej, sti og naboer, havens orden samt andre forhold - læs mere på siden generel information.

Havevandringsudvalget går med et smil og for vores fælles bedste.
Stefan, 7. maj 2022


Indkaldelse til ordinær generalforsamling 23. marts 2022

Den ordinære generalforsamling afholdes 23. marts kl. 19 på Damgården.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal ifølge vedtægternes §10 være formanden i hænde senest tirsdag den 9. Marts 2022, dvs. 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Endelig dagsorden med indkomne forslag og øvrige bilag udsendes elektronisk senest 8 dage før generalforsamlingen. Tryk her for at hente indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stefan, 7. marts 2022


Nyheder fra 2021:

Endelig dagsorden og bilag til generalforsamlingen

Den ordinære generalforsamling afholdes onsdag d. 4. august kl. 19.00 på Damgården. Den endelige dagsorden og bilag er udsendt på mail og kan også hentes her:

Indkaldelse

Regnskab 2020

Budget 2021

Forslag


Resultatet af årets anden havevandring

Havevandringsudvalget har nu gået årets anden runde, og det foregik torsdag 22. juli.

Denne gang var der igen kig på hækkene, der ifølge ordensreglerne skal være klippede senest 15. juli - 1,5 meter i højden hele vejen rundt, dog 1,8 meter, hvis hækken grænser ud til Løvdalsvej, Klostermosevej eller Vestkilen. 

Se resultatet af havevandringen ved at klikke her.

Haverne på listen har nu 14 dage til at få ordnet manglerne.


Stefan, 22. juli 2021Høring om ny lokalplan for Pindemosen


Bestyrelsen vil gerne bakke op om opfordringen fra have 72 vedr.
lokalplanen for Pindemosen: 

"Den nye lokalplan for Pindemosen med høringsfrist den 2. september 2021, vil nedsætte den maximale hækhøjde til 120 cm fra de nuværende 150 cm. Hvis du ikke syntes at dette er i orden vil jeg anbefale alle at du gør brug af din demokratiske ret
og kommer med dit høringssvar/protest ifht. dette. Derudover flyttes
Pindemosens område fra landzone til byzone, hvilket jeg ikke kan gennemskue
konsekvensen af -men man kan frygte højere ejendomsskatter og dermed højere
husleje? Mvh Susan, have 72".

Lokalplanen kan ses ved at klikke her


Stefan, 17. juli 2021


Sommerfest 31. juli kl. 18

Sommerfesten foregår lørdag 31. juli fra kl. 18 på græsplænen/den gamle have 51 op

til den lille P-plads. Tilmelding og betaling til Birgith i have 119, tlf./sms 22615667 inden 20. juli. Hent invitationen ved at klikke her


Stefan, 7. juli 2021


Nye tider for fællesarbejdet

Fællesarbejdet har nu måttet konstatere, at de planlagte eftermiddagstimer ikke er eftertragtede. Det betyder, at fællesarbejdsdagene ændres fra det først udmeldte til følgende: Søndag 8. august, lørdag 18. september og lørdag 23. oktober, alle dage kl. 10-13. Reserver dagen eller dagene, hvis du endnu ikke har lagt dine 9 fællesarbejdstimer - undtaget er naturligvis kolonister med fast fællesarbejde samt fritagelse pga. alder eller sygdom.


Stefan, 7. juli 2021


Indkaldelse til ordinær generalforsamling 4. august 2021 kl. 19 på Damgården

Der holdes corona-udskudt ordinær generalforsamling i HF Pindemosen onsdag den 4. august 2021 kl. 19.00 i salen på Damgården. Hent dagsordenen ved at klikke her.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest tirsdag den 20. juli 2021. Send forslaget på mail eller put det i postkassen ved indkørslen til den store P-plads.

Endelig dagsorden med eventuelle indkomne forslag og øvrige bilag udsendes - også på mail - senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.


Stefan, 4. juli 2021


Resultatet af sæsonens første havevandring

Havevandringsudvalget gik årets første runde torsdag d. 20 maj.

Resultatet kan ses her.

Haverne på listen har nu 14 dage til at få rette op på anmærkningerne.


Stefan, 21. maj 2021Petanque-turneringen rykkes til 8. juni

Årets første petanque-turnering afholdes 8. juni i stedet for 1. juni som først annonceret. 


Stefan, 4. maj 2021


Petanque-turnering 1. juni

Årets første petanque-turnering afholdes tirsdag d. 1. juni kl. 17. Medbring selv forplejning, kugler, evt. handsker og håndsprit.


Stefan, 27. april 2021


Ordinær generalforsamling  4. august på Damgården

Bestyrelsen har nu besluttet, at vi afholder den corona-udskudte ordinære generalforsamling onsdag 4. august 2021 kl. 19.00 i salen på Damgården. Reserver derfor allerede nu denne aften. På det tidspunkt må vi - efter nuværende udmeldinger fra myndighederne - forvente, at corona-forsamlingsloftet er helt ophævet for både udendørs og indendørs arrangementer, og at de allerfleste er færdigvaccinerede.

Egentlig indkaldelse samt dagsorden for generalforsamlingen følger, når vi kommer lidt nærmere afholdelsestidspunktet.


Stefan, 21. april 2021


Åbent kontor på søndag d. 18. april kl. 11-12

Årets første åbent kontor er nu på søndag, kig forbi Damgården hvis du har spørgsmål til bestyrelsen.


Datoerne for åbent kontor resten af sæsonen kan ses på bestyrelsens side.


Stefan, 13. april 2021Vandopgørelsen 2020

Vandopgørelsen for sæson 2020 er klar og kan findes på siden Generel information, eller ved at klikke her. Det skyldige beløb opkræves med kontingentet i andet kvartal. Spørgsmål til opgørelsen kan rettes til kasserer Lene Torp på lenefuhrmann@hotmail.com


Stefan, 13. marts 2021