Bestyrelsen

Du kan finde mange informationer ved at klikke rundt her på hjemmesiden, men hvis du har spørgsmål er du velkommen til at sende en mail til hfpindemosen@gmail.com eller ringe / sms på telefon 2134 8786, som betjenes af Formanden Lars B. Nielsen tirsdag, onsdag og torsdag kl. 19-21.
Mails vil blive læst dagligt og besvaret hurtigst muligt.

Du kan også møde op til "åbent kontor", som er bestyrelsens kontortider, der kan ses til højre.
Bestyrelsen fordeler opgaverne imellem sig og forsøger at nå det hele i et rimeligt tempo, men kan ikke love, at arbejdet bliver løst fra dag til dag. Vi beder om jeres tålmodighed

Lars B. Nielsen

Lars B. Nielsen

Formand
Daglig medlemskontakt via Pindemosens telefon og mail, forvurdering, fremvisning og køb/salg af huse, fællesarbejde, opdatering af Kolonihaveforbundets medlemsliste, Foreningens korrespondance udadtil, herunder kontakt til Kommunen, Kolonihaveforbundet, Nordsjællandskredsen, andre kolonihaveforeninger samt Damgårds-bestyrelsen.
Solveig Pors Nielsen

Solveig Pors Nielsen

Næstformand (orlov)
Formandens stedfortræder, byggesager, opdatering af registranten, ansvarlig for planlægning og udførelse af fællesarbejdet.
Kasserer

Kasserer

Vakant
Budget og driftsregnskab, opkrævning af kontingent og haveleje samt vandopgørelse, køb/salg af huse, fremvisning.
Marianne Tinggaard

Marianne Tinggaard

Sekretær (fg. næstformand)
Dagsordener og referater, nyhedsmail, kontakt til webmaster, medlemskontakt via Pindemosens mail, opdatering af medlemslisten og ventelisten, havepræmiering/Pindemosens Pris, kontakt til Nordsjællandskredsen, arrangementer.
Lene Bak

Lene Bak

Bestyrelsesmedlem
Havevandringsudvalg, forvurdering, byggesager, opdatering af registranten, arrangementer.
Oddbjørg Bertelsen

Oddbjørg Bertelsen

Bestyrelsesmedlem
Forvurdering, fremvisning, kontakt til Festudvalg, opdatering af registranten, byggesager, arrangementer.
Susanne Larsen

Susanne Larsen

Bestyrelsesmedlem
Havevandringsudvalg, forvurdering, fremvisning, kontorhold.
Niels Kryger

Niels Kryger

Bestyrelsesmedlem
Byggesager, forvurdering.
Kirsten Grevald

Kirsten Grevald

Første suppleant (fg. bestyrelsesmedlem)
Fremvisning.
Grethe Nielsen

Grethe Nielsen

Anden suppleant
Fællesarbejde, fremvisning.

Åbent kontor

Datoer for åbent kontor i 2021:

Søndag d. 18. april kl. 11-12

Søndag d. 16. maj kl. 11-12

Søndag d. 13 juni kl. 11-12

Søndag d. 18. juli kl. 11-12

Søndag d. 15 august kl. 11-12

Søndag d. 19. september kl. 11-12

Søndag d. 17 oktober kl. 11-12