Medlemmerne imellem

Har du noget på hjerte, som kunne være til gavn eller interesse for dine medkolonister, kan du skrive et indlæg her. Husk den gode tone, og at underskrive dig med navn og havenummer- og at alt der skrives kan læses af alle på internettet.


 Skal du hurtigt i kontakt med bestyrelsen, bedes du sende en mail til hfpindemosen@gmail.com eller ringe/sms på tlf. 2134 8786


Kommentarerne slettes efter hver sæson.

Kommentarer

26/03/2023 af Torben have 37

Til formand/bestyrelse for Hf. Pindemosen. Må det være mig tilladt at erindre om min e-mail af 17/3-23, hvori jeg bl.a. stiller spørgsmålet: ”hvor i foreningens vedtægter/ordensregler er der hjemmel til at pålægge medlemmerne ekstra betaling for montering af vandmåler ? ” Ved generalforsamlingen 22/3-23 gjorde jeg opmærksom på at der – efter min mening – var fejl i indkaldelsen under pkt. 7 Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år. På forespørgsel oplyste formanden at afgående bestyrelsesmedlem var Ole R. Nielsen. Pågældende blev valgt for en 2 årig periode ved generalforsamlingen 2021. Ole R. Nielsen er efter det oplyste, udtrådt af bestyrelsen i begyndelsen af valgperioden. Bestyrelsen haar som følge heraf indkaldt en suppleant, suppleanten sidder herefter frem til næste ordinære generalforsamling (22/3-23) Til trods for at ny-valget burde være for 2 år, tillod både dirigenten og formanden/bestyrelsen, at der – fejlagtigt – kun skete valg for 1 år !! Medlemmerne (herunder Oles vælgere) er ikke blevet orienteret om at Ole er udtrådt af bestyrelsen i valgperioden, og på forespørgsel oplyste formanden, at man havde indkaldt suppleanten, samt at hun ikke fandt anledning til at orientere medlemmerne , om at et medlem var udtrådt af bestyrelsen !! Der skete yderligere en fejl idet Merete have 21, blev valgt til bestyrelsen til trods for at hendes mand Frank allerede sidder i bestyrelsen. Det er i direkte modstrid med foreningens vedtægter, jfr.§ 11, stk. 5: ”Som bestyrelsesmedlem eller suppleant, samt vurderingsmand eller suppleant, kan der kun vælges 1 repræsentant fra hvert havelod. Samme havelod kan dog godt være repræsenteret i udvalg under bestyrelsen.” Jeg har en, til vished grænsende, formodning om at formanden blev orienteret om dette under generalforsamlingen. Til trods for dette blev valget gennemført. Efter min mening burde bestyrelsen drøfte om ikke alt dette giver anledning til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, for at rette op på disse fejl. Jeg mener at ovenstående er af almindelig interesse for alle medlemmer, især dem der ikke deltog i generalforsamlingen, derfor sendes dette som ÅBENT BREV. Jeg vil i øvrigt opfordre alle til fremover at interessere sig lidt mere for vores forenings drift og fremtid, bl.a. ved at deltage i fremtidige generalforsamlinger, kun således kan vi sikre demokratiet og foreningens fremtid. Vi var kun 33 havelodder repræsenteret på generalforsamlingen, det er for ringe ! Hilsen Torben have 37

30/03/2023 af Susan Antonsen

Hej Bestyrelse og referent, Jeg er fuldstændig enig i det Torben skriver til jer, både mht. - ekstra betaling for montering af vandmålere, - at medlemmerne altid skal oplyses når et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, hvis det sker imellem generalforsamlingerne, - at det nye bestyrelsesmedlem skulle have været valgt for 2 år (og ikke 1 år), - samt at der kun kan vælges 1 repræsentant fra hvert havelod til bestyrelsen (hvilket bestyrelsen og dirigenten direkte blev spurgt om - og afviste). Så for at rette op på bestyrelsens- og dirigentens fejl bør der også efter min mening, retteligt indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Mvh Susan Have 72

11/04/2023 af Birgith Rye Lind

Jeg har en dejlig træterrasse, som desværre har så mange alger, så den bliver glat i fugtigt vejr. Nu har jeg så fået er godt tilbud fra et firma, som vil fjerne dem. Deres tilbud pt er op til 40 m2 på 3500 kr. Så hvis nogen har samme problem, kan de kontakte mig, så vi måske kan få yderligere rabat. Mvh Birgith, have 119 - 22615667

19/04/2023 af Anne-Marie Møldrup

Drivhus kan afhentes gratis, 3 x 4 fag, i have 110.

20/04/2023 af Anne-Marie Møldrup

Fortsat fra sidste besked om gratis drivhus, mit mobilnummer er 26 39 34 82. Hilsen Anne-Marie, have 110

20/04/2023 af Anne-Marie Møldrup

Drivhuset i nr 110 er afsat. Venlig hilsen Anne-Marie Møldrup

17/05/2023 af vesti pedersen

100 ah gel batteri til solcelle i god stand 500 kr Sælges af have 39 tlf 20515368

24/06/2023 af Susan

Vi har ryddet op i vores hus. En masse gode ting og sager har vi stillet ud ved hækken til gratis afhentning inden onsdag den 28. juni. Mvh Peter & Susan Have 72

27/07/2023 af Søren

2 stk stole sælges for 300.- høj fletryg og hvidmalet.

07/08/2023 af Torben have 37

ROS TIL BESTYRELSEN: Rigtig flot lay-out på det sidste nyhedsbrev, man få lyst til at læse det, bliv ved på den måde.

08/08/2023 af Birgith Rye Lind

Jeg syntes lige, at jeg vil komme med et dejligt og positivt indlæg om vores dejlige kolonihave forening. Vi oplevede nok alle, hvor meget det regnede og blæste i går, og desværre fik jeg derved en oversvømmelse i haven og 10 cm indenfor. Jeg var ikke selv tilstede - men mine dejlige naboer og venner troppede op og pumpede vand væk hele aftenen og de fortsatte i dag. Det viste sig, at det vist var et drænrør der var knækket eller blokeret, så regnvandet ikke kunne løbe væk - derfor løb det ind i mit hus... Hvis de ikke var "rykket ud" tør jeg ikke tænke på resultatet - nu var det til at overskue, fordi hjælpen var så hurtig og effektiv. Og jeg kan ikke takke Jer nok for hjælpen Hvor er det dejligt, at vi i Pindemosen kommer hinanden så meget ved - og hjælper hinanden, hvis der er behov herfor. Hilsen Birgith i nr 119

23/09/2023 af Søren

Hej. Har sat 2 stole med høj fletryg og hvidmalet til salg herinde men glemte at skrive have nr. 132 ved opslaget. Mvh. Søren

04/10/2023 af Birgith Rye Lind

En Nespresso kaffemaskine til kapsler (Delonghi ) og kapselstativ samt en hånddreven græsslåmaskine kan afhentes, gratis efter aftale. hilsen Birgith, have 119, 22615667

19/10/2023 af Susan Antonsen

EFTERLYSNING: Af Anton (Hellig Birma), 4 år. Anton er en stor næste helt hvid hankat med lyse aftegninger i ansigtet samt på poterne og halen (se billede). Vi har sidst set ham tirsdag aften den 17. oktober, på vores adresse Gurrevej 48,1., 3000 Helsingør. Vi tænkte at han måske var løbet tilbage til Pindemosen, og at han der kan være lukket inde i et af husene eller i et skur. Han kan selvfølgelig også være kørt over. Men vi vil være taknemmelige for alle henvendelser. Susan have 72 tlf 26223013

20/10/2023 af Susan Antonsen

Kære medkolonister, Anton hankat (storvildstjæger, rotte og musefanger) er nu vent hjem igen. Tak for jeres hjælp. Mvh Susan, have 72

Skriv en kommentar

hCaptcha