Nyheder

Endelig dagsorden og bilag til generalforsamlingen

Den ordinære generalforsamling afholdes onsdag d. 4. august kl. 19.00 på Damgården. Den endelige dagsorden og bilag er udsendt på mail og kan også hentes her:

Indkaldelse

Regnskab 2020

Budget 2021

Forslag


Resultatet af årets anden havevandring

Havevandringsudvalget har nu gået årets anden runde, og det foregik torsdag 22. juli.

Denne gang var der igen kig på hækkene, der ifølge ordensreglerne skal være klippede senest 15. juli - 1,5 meter i højden hele vejen rundt, dog 1,8 meter, hvis hækken grænser ud til Løvdalsvej, Klostermosevej eller Vestkilen. 

Se resultatet af havevandringen ved at klikke her.

Haverne på listen har nu 14 dage til at få ordnet manglerne.


Stefan, 22. juli 2021Høring om ny lokalplan for Pindemosen


Bestyrelsen vil gerne bakke op om opfordringen fra have 72 vedr.
lokalplanen for Pindemosen: 

"Den nye lokalplan for Pindemosen med høringsfrist den 2. september 2021, vil nedsætte den maximale hækhøjde til 120 cm fra de nuværende 150 cm. Hvis du ikke syntes at dette er i orden vil jeg anbefale alle at du gør brug af din demokratiske ret
og kommer med dit høringssvar/protest ifht. dette. Derudover flyttes
Pindemosens område fra landzone til byzone, hvilket jeg ikke kan gennemskue
konsekvensen af -men man kan frygte højere ejendomsskatter og dermed højere
husleje? Mvh Susan, have 72".

Lokalplanen kan ses ved at klikke her


Stefan, 17. juli 2021


Sommerfest 31. juli kl. 18

Sommerfesten foregår lørdag 31. juli fra kl. 18 på græsplænen/den gamle have 51 op

til den lille P-plads. Tilmelding og betaling til Birgith i have 119, tlf./sms 22615667 inden 20. juli. Hent invitationen ved at klikke her


Stefan, 7. juli 2021


Nye tider for fællesarbejdet

Fællesarbejdet har nu måttet konstatere, at de planlagte eftermiddagstimer ikke er eftertragtede. Det betyder, at fællesarbejdsdagene ændres fra det først udmeldte til følgende: Søndag 8. august, lørdag 18. september og lørdag 23. oktober, alle dage kl. 10-13. Reserver dagen eller dagene, hvis du endnu ikke har lagt dine 9 fællesarbejdstimer - undtaget er naturligvis kolonister med fast fællesarbejde samt fritagelse pga. alder eller sygdom.


Stefan, 7. juli 2021


Indkaldelse til ordinær generalforsamling 4. august 2021 kl. 19 på Damgården

Der holdes corona-udskudt ordinær generalforsamling i HF Pindemosen onsdag den 4. august 2021 kl. 19.00 i salen på Damgården. Hent dagsordenen ved at klikke her.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest tirsdag den 20. juli 2021. Send forslaget på mail eller put det i postkassen ved indkørslen til den store P-plads.

Endelig dagsorden med eventuelle indkomne forslag og øvrige bilag udsendes - også på mail - senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.


Stefan, 4. juli 2021


Resultatet af sæsonens første havevandring

Havevandringsudvalget gik årets første runde torsdag d. 20 maj.

Resultatet kan ses her.

Haverne på listen har nu 14 dage til at få rette op på anmærkningerne.


Stefan, 21. maj 2021Petanque-turneringen rykkes til 8. juni

Årets første petanque-turnering afholdes 8. juni i stedet for 1. juni som først annonceret. 


Stefan, 4. maj 2021


Petanque-turnering 1. juni

Årets første petanque-turnering afholdes tirsdag d. 1. juni kl. 17. Medbring selv forplejning, kugler, evt. handsker og håndsprit.


Stefan, 27. april 2021


Ordinær generalforsamling  4. august på Damgården

Bestyrelsen har nu besluttet, at vi afholder den corona-udskudte ordinære generalforsamling onsdag 4. august 2021 kl. 19.00 i salen på Damgården. Reserver derfor allerede nu denne aften. På det tidspunkt må vi - efter nuværende udmeldinger fra myndighederne - forvente, at corona-forsamlingsloftet er helt ophævet for både udendørs og indendørs arrangementer, og at de allerfleste er færdigvaccinerede.

Egentlig indkaldelse samt dagsorden for generalforsamlingen følger, når vi kommer lidt nærmere afholdelsestidspunktet.


Stefan, 21. april 2021


Åbent kontor på søndag d. 18. april kl. 11-12

Årets første åbent kontor er nu på søndag, kig forbi Damgården hvis du har spørgsmål til bestyrelsen.


Datoerne for åbent kontor resten af sæsonen kan ses på bestyrelsens side.


Stefan, 13. april 2021Vandopgørelsen 2020

Vandopgørelsen for sæson 2020 er klar og kan findes på siden Generel information, eller ved at klikke her. Det skyldige beløb opkræves med kontingentet i andet kvartal. Spørgsmål til opgørelsen kan rettes til kasserer Lene Torp på lenefuhrmann@hotmail.com


Stefan, 13. marts 2021


Vandmålerne afmonteres 14.-15. november

Vandmændene og -kvinden afmonterer vandmålerne i haverne i weekenden d. 14.-15. november,. Husk at sørge for at der er fri bane til dem, både så de kan komme ind i haverne og komme til brøndene for jord, blade, buske og lignende. Der tyvstartes måske inden, så fortvivl ikke hvis din vandmåler er væk inden d. 14.


Stefan, 5. november 2020


Petanque torsdag d. 24/9 kl. 17

En måske sidste chance i år for at mødes og hygge over petanquekuglerne.
Alle er velkomne. Ingen forudsætninger behøves. 

Medbring mad og drikke efter lyst og behov.


Hilsen fra Petanque gruppen.

Stefan, 17. september 2020


Pindemosens Pris


Bestyrelsen har besluttet at tildele Pindemosens Pris 2020 til Anne Marie Møldrup i have 110 med denne begrundelse:
"Du får prisen for din handlekraft, dit grønne engagement, din sociale indstilling, din veltalende uforfærdethed og din generelle positive indstilling til at understøtte fællesskabet i Pindemosen - såvel i det daglige hen over sæsonen som i det vedtægtsbestemte foreningsarbejde". 


Vi ønsker Anne Marie stort tillykke.

Stefan, 13. september 2020


Hjemflytterfest 26. september kl. 18 på Damgården

Mie og Irvin laver en 3-retters menu, drikkevarer kan købes. Prisen er 75,- kr., som betales ved tilmelding til Birgith have 119, tlf. 22615667, senest 12. september.

Se invitationen ved at klikke her

Stefan, 9. september 2020


Loppemarked 23. august på plænen ved legepladsen

Søndag d. 23. august kl. 12-16 afholdes loppemarked på plænen ved legepladsen. Hanne Larsen fra have 86 er tovholder, og jer der vil deltage med en stand tilmelder jer hurtigst muligt til Hanne på sms 26616816 eller til 

Marianne sekretær på 30921517. Sidste frist for tilmelding er 16.
august. Vi aflyser i tilfælde af regn og kraftig blæst.

Stefan, 10. august 2020


Medlemsmøde 26. august kl. 19-20.30 på Damgården

Onsdag d. 26. august kl. 19-20.30 afholdes medlemsmøde for nye såvel som gamle kolonister på Damgården.

Stefan, 10. august 2020


Resultatet af 2. havevandring uge 30 2020

Havevandringsudvalget gik sæsonens 2. havevandring i går, d. 21. juli. 

Se om du er kommet i skabet ved at klikke her.

Haver på listen har 14 dage, inden udvalget går deres opfølgende runde.

Stefan, 22. juli 2020


Informationsmøde om kildesorterende toiletter 12. august kl. 16-18

Onsdag d. 12. august fra kl. 16-18, viser og fortæller Arne Backlund om Separett toiletter på Damgården. Kom forbi og se, hør og spørg.

Hent invitationen med flere oplysninger ved at klikke her

Stefan, 22. juli 2020


Petanque igen på tirsdag d. 21. juli kl. 17

Fra petanque-gruppen:

Invitation til petanque TIRSDAG DEN 21. JULI KL. 17.
Vi var 10, der spillede petanque i går den 14. juli, dels på banen og dels
på p-pladsen. I tørt og lunt vejr. Det var så hyggeligt, at vi vil gøre
det igen næste tirsdag. Alle er velkomne. Ingen forudsætninger behøves.
Medbring mad og drikke efter lyst og behov.
Hilsen Petanque-gruppen

Stefan, 16. juli 2020


Kolonihaveforbundets medlemsundersøgelse

Kolonihaveforbundet har udsendt en e-mail med en invitation til forbundets medlemsundersøgelse, hvor man kan give sin mening om hvad forbundet skal arbejde med i de kommende år.

Svarfristen er 24. august, og forbundet håber at så mange som muligt vil deltage.

Har man ikke modtaget e-mailen, eller kan man ikke få linket til at virke, kan man bruge dette link: https://surveys.enalyzer.com?pid=h4mih4ha


Kontakt bestyrelsen hvis du hellere vil udfylde en papirudgave af spørgeskemaet.

Stefan, 11. juli 2020


Havevandring uge 30

Havevandringsudvalget går sæsonens anden runde i uge 30. Fokus vil  primært (men ikke udelukkende) være på hække, som skal være klippede og maks. 1,5 meter høje (på nær hække til Pindemosens ydre grænser). Se i øvrigt ordensreglerne.

Som noget nyt inviterer Havevandringsudvalget de kolonister med på
vandringen, som har lyst, og som har spørgsmål til udvalgets
bedømmelser. Tilmelding på sms 23823451 til Lene i have 27, og du/I
hører nærmere.

Stefan, 11. juli 2020


Petanqueturnering tirsdag d. 14. juli kl. 17

Husk at det er på tirsdag d. 14. juli, Frankrigs nationaldag, kl. 17 der afholdes petanqueturnering på banen ved grenpladsen. Holdene laves inden start og tilskuere er meget velkomne. Man behøver ikke at kende spillet inden, alle kan være med. Medbring gerne dit eget petanquespil. Tak til petanque-gruppen for det gode initiativ, spørgsmål stilles til Anne-Marie, have 110.

Stefan, 11. juli 2020


Sommerfest 2020

Sommerfesten afholdes lørdag d. 25 juli kl. 18 på Damgården. Invitation er udsendt til alle medlemmer 1. juli og kan også hentes ved at klikke her

Stefan, 11. juli 2020


Plan for fællesarealerne

Fællesarbejdsgruppens plan for fællesarealerne ligger nu på siden for fællesarbejdet, og kan hentes ved at klikke her

Stefan, 16. april 2020


Værd at vide som ny i Pindemosen

Bestyrelsen har samlet en række vigtige informationer, primært til nye medlemmer,  i dokumentet "Ny i Pindemosen", som er blevet udsendt til medlemmerne pr. e-mail. Dokumentet kan også hentes på siden Regler og vedtægter

Stefan, 15. april 2020


Åbent kontor og skralderum søndag d. 5. april kl. 13-14

Som tidligere udmeldt pr. mail er der i morgen åbent "kontor", hvor man har mulighed for at komme forbi og tale med medlemmer fra bestyrelsen. På grund af corona-situationen må vi ikke bruge kommunens lokaler, inkl. Pindemosens kontor, og åbent kontor vil derfor blive afholdt udenfor sammen med skraldevagten, fra kl. 13-14.

Stefan, 4. april 2020


Datoer for arrangementer og åbent kontor

Datoerne for sæsonens arrangementer og åbent kontor ligger nu på hhv. arrangementssiden og bestyrelsessiden

Stefan. 4. april 2020

Referat fra generalforsamlingen ligger nu på hjemmesiden

Referatet og formandsberetningen fra generalforsamlingen 8. marts 2020 ligger nu på siden for regler, vedtæger og generalforsamlinger, og kan ses ved at klikke her

Stefan, 29. marts 2020


Reviderede vedtæger og ordensregler ligger nu på hjemmesiden

Nyeste version af vedtægter og ordensregler er nu lagt på hjemmesiden, og kan ses ved at klikke her.

Stefan, 15. marts 2020


Endelig dagsorden til generalforsamling 8. marts

Den endelige dagsorden er nu klar og kan hentes ved at klikke her. Dagsordenen og bilag er i dag udsendt pr. e-mail, og ophængt i skabet på den store P-plads.

Stefan 29. februar 2020


Ordinær generalforsamling 8. marts 2020

Den ordinære generalforsamling afholdes søndag d. 8. marts kl. 11 på Damgården.

Umiddelbart efter generalforsamlingen vil der være en let frokost til en rimelig pris. Denne vil kræve bindende tilmelding, der vil blive udsendt mere om dette inden længe.