Fællesarbejde i HF Pindemosen

FÆLLESARBEJDE


Datoerne for fællesarbejdet i 2021 kan ses th. her på siden (og i bunden, når du bruger din mobil). Vær opmærksom på, at der er færre dage at vælge imellem, end der plejer. Det skyldes, at vi prøver at begrænse antallet af timer, som skal bruges på at forberede og samle op på arbejdsdagene, så de ansvarlige kræfter fra bestyrelsen også kan bruge tid på andre opgaver - og på at få de igangsatte projekter gjort færdige.


Den enkelte kolonist kan vælge at komme enten formiddag eller eftermiddag - eller både formiddag og eftermiddag. Husk blot, at I SKAL tilmelde jer, så vi har en chance for at vurdere, hvilke arbejdsopgaver vi skal prioritere - tilmelding sker på fællesarbejdets mail: faellesarbejde@pindemosen.dk


Der er en del opgaver, som helst skal løftes hver måned, og det vil være muligt at henvende sig til Fællesarbejdsgruppen og få den type opgave tildelt i et aftalt tidsrum, hvis man ikke har mulighed for at være til stede på fællesarbejdsdagene.


Generelt skal vi igen huske jer på, at I skal henvende jer til os proaktivt, hvis I har udfordringer ifht. fællesarbejdet - vi kan altid finde en løsning, men det kræver I kommer til os og ikke omvendt.
Som udgangspunkt forventer vi en fortsat corona-situation på den ene eller anden måde, og fremgangsmåden bliver derfor, ligesom da vi sluttede sidste år:

  • Der er aktiv tilmelding til fællesarbejdsdagene, og når man dukker op på dagen, skal man gå til de anviste pladser (papir med havenr., der ligger på jorden) - ingen sammenstimling.
  • Medbring tålmodighed.
  • Husk at sige til, hvis I ser noget, som mangler at blive gjort, eller som I godt kunne tænke jer blev gjort anderledes. Vi er åbne for input!

Første fællesarbejdsdag begynder og slutter som vanligt på Damgården, mens de tre øvrige dage har udgangspunkt fra det gamle, grønne klubhus på Øen mellem have 67 og 68.

Der er to typer af fællesarbejde: Almindeligt fællesarbejde (arbejdsdage) og fast fællesarbejde
(faste eller ad hoc opgaver, udvalgs- eller bestyrelsesarbejde).

Begge typer fællesarbejde sparer vores kolonihaveforening for mange penge, idet vi, med relativt få timer fra hver enkelt, kan vedligeholde foreningen selv, og derfor kun skal købe os til et minimum af arbejdskraft udefra. Derudover er det hyggeligt, fordi man møder sine medkolonister.

Der skal som udgangspunkt lægges 9 timers fællesarbejde pr. have pr. sæson - altså ikke pr. person. Sæsonen løber fra 1. april til 31. oktober, og består således af 7 måneder eller ca. 31 uger. Prisen for ikke at udføre sine fællesarbejdstimer er 450 kr. pr. manglende time, så husk at melde dig til
arbejdsdagene.

For begge typer fællesarbejde gælder også, at har man en særlig grund i sine livsomstændigheder (fx sygdom eller arbejdssammenfald), der forhindrer en i at møde op til arbejdsdage og/eller passe fast fællesarbejde, så skal man henvende sig til fællesarbejdsgruppen (eller bestyrelsen ved udvalgsarbejde) - vi skal nok finde en løsning, hvis I henvender jer straks, I bliver opmærksomme på
udfordringen! Skriv til faellesaebejde@pindemosen.dk eller kontakt et medlem af fællesarbejdsgruppen.

Kolonister over 70 år og de, der køber have i indeværende år, er fritaget for fællesarbejde. Nogle vælger dog at dukke op alligevel til en arbejdsdag eller anden type opgave, hvilket vi selvfølgelig kun siger ja og tak til. Det skal her bemærkes, at haveloddets fritagelse fra fællesarbejdet først finder sted, når alle på kontrakten er fyldt 70 år.

Vær i forbindelse med fællesarbejde opmærksom på, at foreningens forsikring kun dækker foreningens medlemmer (de personer, der står på kontrakten) og altså ikke familiemedlemmer eller venner. Har man bekendte, der gerne vil hjælpe en med at lægge fællesarbejdstimer, skal disse på inden arbejdsdagens begyndelse skrive under på, at de arbejder på eget ansvar.

Udfører du fast fællesarbejde, uden at være på kontrakten, skal du - inden arbejdet påbegyndes - skrive under på, at du arbejder på eget ansvar for hele sæsonen. Alle henvendelser bedes rettet til faellesarbejde@pindemosen.dk eller til en repræsentant for gruppen.

For uddybende beskrivelse af fællesarbejdet, se link til dokumentet 

”Værd at vide om fællesarbejde” th. 

Vel mødt alle sammen - og husk endelig at give os besked, hvis I har noget på hjerte!De venligste hilsner

Lars, have 100
Grethe, have 95
Oddbjørg, have 38

Fællesarbejdsgruppen anno 2021

Datoer for fællesarbejde 2021:


Søndag 18. april kl. 10-13 og kl. 15-18

Søndag 13. juni kl. 10-13 og kl. 15-18

Søndag 8. august kl. 10-13

Lørdag 18. september kl. 10-13

Lørdag 23. oktober kl. 10-13

Plan for fællesarealerne 2021

Fællesarbejdsgruppen har udarbejdet en plan for fællesarealerne, som kan hentes ved at klikke her

Værd at vide om fællesarbejde

Du kan hente en uddybende beskrivelse af fællesarbejdet ved at klikke her  

Forslag til fællesarbejdsopgaver

Skriv en e-mail til fællesarbejdet på

faellesarbejde@pindemosen.dk, hvis du har et forslag til en fællesarbejdsopgave.