Fællesarbejde i HF Pindemosen

FÆLLESARBEJDE


Der er en del opgaver, som helst skal løftes hver måned, og det vil være muligt at henvende sig til fællesarbejdsgruppen og få den type opgave tildelt i et aftalt tidsrum, hvis man ikke har mulighed for at være til stede på fællesarbejdsdagene.

Husk at sige til, hvis I ser noget, som mangler at blive gjort, eller som I godt kunne tænke jer blev gjort anderledes. Vi er åbne for input!

Fællesarbejdsdage begynder og slutter ved vores midlertidige kontor i Dueforeningens hus.

I år 2024 er det fast kl. 10.00 – 13.00 første lørdag i måneden.

Der er to typer af fællesarbejde: Almindeligt fællesarbejde (arbejdsdage) og fast fællesarbejde (faste eller ad hoc opgaver, udvalgs- eller bestyrelsesarbejde).

Begge typer fællesarbejde sparer vores kolonihaveforening for mange penge, idet vi, med relativt få timer fra hver enkelt, kan vedligeholde foreningen selv, og derfor kun skal købe os til et minimum af arbejdskraft udefra. Derudover er det hyggeligt, fordi man møder sine medkolonister.

Der skal som udgangspunkt lægges 9 timers fællesarbejde pr. have pr. sæson - altså ikke pr. person. Sæsonen løber fra 1. april til 31. oktober, og består således af 7 måneder eller ca. 31 uger. Prisen for ikke at udføre sine fællesarbejdstimer er 450 kr. pr. manglende time, så husk at melde dig  til arbejdsdagene.

For begge typer fællesarbejde gælder også, at har man en særlig grund i sine livsomstændigheder (fx sygdom eller arbejdssammenfald), der forhindrer en i at møde op til arbejdsdage og/eller passe fast fællesarbejde, så skal man henvende sig til fællesarbejdsgruppen (eller bestyrelsen ved udvalgsarbejde) - vi skal nok finde en løsning, hvis I henvender jer straks, I bliver opmærksomme på udfordringen! Skriv til hfpindemosen@gmail.dk eller kontakt et medlem af
fællesarbejdsgruppen.


Kolonister over 70 år og de, der køber have i indeværende år, er fritaget for fællesarbejde. Nogle vælger dog at dukke op alligevel til en arbejdsdag eller anden type opgave, hvilket vi selvfølgelig kun siger ja og tak til. Det skal her bemærkes, at haveloddets fritagelse fra fællesarbejdet først finder sted, når alle på kontrakten er fyldt 70 år.


Vær i forbindelse med fællesarbejde opmærksom på, at foreningens forsikring kun dækker foreningens medlemmer (de personer, der står på kontrakten) og altså ikke familiemedlemmer eller venner. Har man bekendte, der gerne vil hjælpe en med at lægge fællesarbejdstimer, skal disse på inden arbejdsdagens begyndelse skrive under på, at de arbejder på eget ansvar.

Udfører du fast fællesarbejde, uden at være på kontrakten, skal du - inden arbejdet påbegyndes - skrive under på, at du arbejder på eget ansvar for hele sæsonen. Alle henvendelser bedes rettet til hfpindemosen@gmail.com eller til en repræsentant for gruppen.

For uddybende beskrivelse af fællesarbejdet, se link til dokumentet ”Værd at vide om fællesarbejde” til højre.

Vel mødt alle sammen - og husk endelig at give os besked, hvis I har noget på hjerte! 

Fællesarbejdsgruppen

Datoer for fællesarbejde 2024:


Den første lørdag i hver måned kl. 10-13

Værd at vide om fællesarbejde

Du kan hente en uddybende beskrivelse af fællesarbejdet ved at klikke her