Vellykket generalforsamling i Pindemosen

Vellykket generalforsamling i HF Pindemosen


Generalforsamlingen torsdag den 20. april 2017 fyldte alle stolene op i festlokalet på Damgården. 40 haver var repræsenteret, og der blev uddelt 78 stemmesedler.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning efter en række uddybende spørgsmål, bl.a. om samletanke og Helsingør Kommunes opsigelse af grøn drift i Pindemosen og følgen for fællesarbejdet. (Formandens del af beretningen lægges på hjemmesiden).


Kassereren gennemgik årsregnskab 2016 og budget 2017 og fremhævede i budgettet bl.a. de indtægtsgivende poster til fællesskabet under forudsætning af vedtagelse af forslag 1 og 2 under dagsordenens pkt. 4. Generalforsamlingen godkendte budgettet.

Kassereren Grethe Lerbech blev klappet på plads igen med gode ord og gaver, da hun har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen.

Bestyrelsen havde fremsendt hele 7 forslag til drøftelse under næste pkt. på dagsordenen, og de blev alle vedtaget, forslag 2 dog med en justering. Det betyder bl.a. en stigning i prisen på at blive optaget på ventelisten, på indmeldelse i HF Pindemosen, på vurdering og på anke, samt at sælger fremover skal betale kr. 3000 for at få sit hus gjort klar til salg - uanset salgssum. Det betyder også oprettelse af Pindemosens Pris, der ikke kan ansøges, samt en udvidelse og strukturændring af Vurderingsudvalget, oprettelse af et Forvurderingsudvalg og udvidelse af Vandmandsgruppen. (Alle forslag kan findes på hjemmesiden, og yderligere oplysninger følger på den nye opslagstavle).

Herefter gik forsamlingen i gang med valgene, der faldt ud som følger:


  • Kasserer: Nyvalg af Ingerlise Søderlund, have 71.
  • Bestyrelsesmedlemmer: Nyvalg af Torben Jæger Nielsen, have 37, samt genvalg af Marianne Tinggaard, have 58, Oddbjørg Bertelsen, have 38, og Lene Bak, have 27. Mette Lundvald, have 15, blev genvalgt som suppleant.
  • Revisorer: Genvalg af Lisa Rasmussen, have 63, som 1. revisor. Nyvalg af Jesper L. Nielsen, have 44, som 2. revisor. Nyvalg af Leif Timmermann, have 116, som 2. suppleant.
  • Havevandringsudvalg: Genvalg af Lene Bak, have 27, og Susanne Larsen, have 135. Nyvalg af Lisa Rasmussen, have 63, og Susanne Kryger, have 93.
  • Vurderingsudvalg: Nyvalg af Grethe Leerbech, have 114, som formand for udvalget. Genvalg af Torben Fleicher, Have 135, Connie Svendsen, have 109, Henriette Sinding, have 126, og Dimitrije Nastasijevic, have 56. Nyvalg af Kim Hansen, have 77.
  • Forvurderingsudvalg: Nyvalg af Jørgen Larsen, have 86, Susanne Larsen, have 135, og Pernille D. Thomsen, have 55.
  • Festudvalg: Genvalg af Oddbjørg Bertelsen, have 38, Pussi E. Brun, have 19, Kim Jensen, have 111, og Henriette Sinding, have 126. Nyvalg af Eva Andreasen, have 20, og Vesti Pedersen, have 39.
  • Vandmænd: Genvalg af Michael Lorensen, have 119. Nyvalg af Kim Jensen, have 111, og Ole Christiansen, have 81.
  • Pindemosens kandidater til Damgårdens bestyrelse: Genvalg af Peter Schachtschabel, have 72. Som suppleant nyvalg af Per Ehlersen, have 71. Genvalg af Louise Folkmann Nielsen, have 75, som revisor med Ingerlise Søderlund, have 71, som suppleant.
  • Pindemosens kandidat til Nordsjællandskredsens bestyrelse: Genvalg af Lisa Rasmussen, have 63.

Bestyrelsen konstituerer sig på et møde den 3. maj.

M. 21. april 2017

Skriv en kommentar

hCaptcha