SAMLETANK TIL TRÆK OG SLIP TOILETTER

HAVEFORENINGEN PINDEMOSEN HAR FÅET EN OVERORDNET TILLADELSE FRA HELSINGØR KOMMUNE, TIL AT ETABLERE SAMLETANKE I DE ENKELTE HAVER.

Pindemosens bestyrelse har i samarbejde med Helsingør Kommune, By, Land & Vand udarbejdet et regelsæt, et ansøgningsskema samt en kontrakt med en slamsugervirksomhed som skal bruges ved ansøgning om etablering af samletank.


Dette kan hentes på hjemmesiden og sendes direkte til By, Land & Vand. FØRST NÅR DU HAR FÅET TILLADELSEN DERFRA MÅ ETABLERING AF SAMLETANKEN PÅBEGYNDES.

Ikke alle haver vil kunne få denne tilladelse, da det afhænger af hvordan huset er placeret på grunden, om der er langt nok til skel, om der er vandproblemer, om slamsugeren kan komme til at suge m.m.

Det tilrådes at indhente tilbud på opgaven fra 2 - 3 autoriserede kloakmestere - da prisen formentlig ligger i omegnen af kr. 20.000 - kr. 30.000.

Til dem der allerede har ulovligt træk og slip til egen tank, vil der i nærmeste fremtid komme et "frit lejde" samt et sæt regler for lovliggørelse af dette.Susan Antonsen
Formand

Skriv en kommentar

hCaptcha