KONTORÅBNINGSTIDER, FÆLLESARBEJDSDAGE, SAMT OPSIGELSE AF ALT FAST FÆLLESARBEJDE

Kontortider i 2018 - alle søndage fra kl. 10-11:

søndag den 6. maj
søndag den 3. juni
søndag den 1. juli
søndag den 19. august
søndag den 23. september
søndag den 28. oktober


Der vil hver gang være et par bestyrelsesmedlemmer tilstede, som vil gøre deres bedste. Hvis du ikke har
mulighed for at komme i kontoråbningstiden, kan du sende en mail på hfpindemosen@gmail.com eller
ringe på 21348786, for en anden aftale. Eller måske kan du finde svar på dine spørgsmål på hjemmesiden
www.pindemosen.dk

Fællesarbejdesdage i 2018 - alle søndage fra kl. 9:00 til 12:00:

søndag den 6. maj
søndag den 3. juni
søndag den 1. juli
søndag den 19. august
søndag den 23. september
søndag den 28. oktober

Fællesarbejdet starter kl. 9 på Pindemosens kontor, løvdalsvej 8, eller på gårdspladsen (afhængigt af
vejret), her registreres de fremmødte og arbejdsopgaverne fordeles. kl. ca. 10:30 er der en pause hvor
foreningen byder på en øl, vin eller vand, og kl. ca. 12 mødes vi igen til en “fyraftensbajer” og siger farvel
(man går ikke bare hjem kl. 12).

Bemærk: at hver have skal bidrage til fællesarbejdet med mindst 9 timer pr. sæson – udeblivelse koster kr.
450 pr. time.

Undtaget fra fællesarbejdet er de der har fået tildelt nyt fast fællesarbejde, er valgt til bestyrelsen eller et
af udvalgene, samt medlemmer over 70 år – ingen andre. hvis du har problemer med helbredet finder vi en
opgave du kan varetage.

Opsigelse af alle aftaler for alle med fast fællesarbejde, med øjeblikkelig virkning:

Bestyrelsen har besluttet at opsige alle aftaler for alle med fast fællesarbejde. Dette dels for at sanere ud i
det faste fællesarbejde og få nye øjne på opgaverne. Desuden ønsker vi en mere retfærdig fordeling af
opgaverne, især efter at prisen for udeblivelse fra fællesarbejdet er steget til kr. 450 pr. time.


Derudover er der kommet nye opgaver, fx. kan nævnes at kommunens opsigelse af “grøn drift” i
pindemosen, ikke blev implementeret i fællesarbejdet i 2017, og derfor har vi hele sidste sæson betalt for
at få dette arbejde udført.


Vi tænker er der er andre, både gemte og glemte arbejdsopgaver der trænger til en hånd, så alle
fællesområderne i VORES kolonihaveforening, kan se lige så pæne og vedligeholdte ud, som haverne. Bud
på opgaver eller steder der trænger til en hånd modtages.


Til sidst tænker vi at der helt sikkert er medlemmer i VORES forening som kan noget/har nogle
kompetencer Pindemosen har brug for. Det kan fx. være It folk (til hjemmesiden), gartnere (beskæring af
træer, vejledning mv.), håndværkere eller lign.


Der skal naturligvis stadig være folk der har fast fællesarbejde, måske også det samme som de har haft
tidligere. Derfor indbyder bestyrelsen til et møde inden næste fællesarbejdsdag, hvor alt fast fællesarbejde
fordeles mellem de fremmødte og dem der har meddelt at de er interesseret.


Pbv


Helsingør den 20. april 2018
Susan Antonsen
Formand

Skriv en kommentar

hCaptcha