INFORMATION VEDR. BYRÅDSBESLUTNING

BEHANDLING AF ANSØGNING I BYRÅDET MANDAG DEN 19. JUNI 2017


På bestyrelsesmødet den 24. februar 2016 blev det vedtaget, af en enig bestyrelse, at ansøge Helsingør Kommune om tilladelse til at lukke de overdækkede terrasser samt om at øge boligarealet med 8 m2, således at husene højest må være på 60 m2 alt inkl.

På bestyrelsesmødet den 24. februar 2016 blev det vedtaget, af en enig bestyrelse, at ansøge Helsingør Kommune om tilladelse til at lukke de overdækkede terrasser samt om at øge boligarealet med 8 m2, således at husene højest må være på 60 m2 alt inkl.

Dette er der orienteret om på generalforsamlingerne i 2016 og 2017, ligesom det har kunnet læses i Nyhedsbrev Januar 2017.

Ansøgningen er nu blevet behandlet og vedtaget i både Økonomiudvalget og Byrådet. Herefter skal den behandles i Center for By, Land og Vand, og under forudsætning af at den også bliver godkendt der, vil bestyrelsen fremsætte forslag om ændring af ordensreglerne pkt. 2 ved næste generalforsamling.

Det skal bemærkes, at det naturligvis ikke er et krav, at husene skal være 60 m2, eller at overdækkede terrasser skal være lukkede. Det er alene en mulighed for dem, der ønsker det - og som sædvanligt efter en bestyrelsesgodkendt byggeansøgning.

Under behandlingen af sagen er bestyrelsen blevet opmærksom på, at en mindre gruppe af kolonister har rettet henvendelse til flere byrådsmedlemmer med henblik på at få sagen taget byrådsmødet. Man var angiveligt i tvivl om legitimiteten af forslaget.

Det står naturligvis enhver frit for at rette henvendelse til kommunalpolitikere; men i denne sag havde det måske været mere naturligt først at rette henvendelse til bestyrelsen.

Der har i dagspressen været en skræmmekampagne om, at kolonihaverne i Helsingør kan risikere at stige 1000 pct. i husleje. Denne skræmmekampagne har været koblet sammen med Pindemosens ansøgning om lukkede terrasser og + 8 m2, men det er en fordrejning af sagens sammenhæng.

Sagen er, at kommunens embedsmænd hvert år udfærdiger et sparekatalog til politikerne inden budgetforhandlinger. Her har de igen i år som et forslag ud af flere hundrede foreslået en lejestigning for Helsingørs 4 kolonihaveforeninger. De tidligere år er dette spareforslag stemt ned, og det håber vi selvfølgelig også, at de gør igen i år.

En huslejestigning på 1000 pct. er helt ude af proportioner. Tænk, hvis din husleje i en lejet lejlighed skulle stige fra kr. 5.000 om måneden til kr. 50.000 om måneden - utænkeligt ikk´?

Men nu er det næsten ”agurketid”, og journalister kan vinkle en historie, som tjener deres medie bedst.Helsingør, den 21. juni 2017

På en samlet bestyrelses vegne

Torben Jæger Nielsen & Susan Antonsen
Næstformand Formand

#nyhedsbrev

Skriv en kommentar

hCaptcha