HVEM TØMMER DERES TOILET I SKRALDERUMMET?

Pindemosens har i dag fået en henvendelse fra Forsyning Helsingør, som tømmer vores affaldsbeholdere. De har ved presning af affaldet, som foregår direkte i skraldebilen, oplevet at der er både urin og fækalier i husholdningsaffaldet, hvilket er decideret ulækkert og ulovligt.

Pindemosens har i dag fået en henvendelse fra Forsyning Helsingør, som tømmer vores affaldsbeholdere. De har ved presning af affaldet, som foregår direkte i skraldebilen, oplevet at der er både urin og fækalier i husholdningsaffaldet, hvilket er decideret ulækkert og ulovligt.


Vi håber ikke at det er et af vores medlemmer, der tømmer toilettet i skralderummet, og vi må på det kraftigste henstille til at det ikke gentager sig, i modsat fald må vi overveje videoovervågning eller lukning af skralderummet.

På bestyrelsens vegne
Susan Antonsen, formand

Helsingør den 2. juni 2017

Skriv en kommentar

hCaptcha