FRIT LEJDE TIL ALLE MED TRÆK & SLIP TOILET

FRIT LEJDE til alle med træk & slip toilet til ikke godkendt tank samt udfasning af campingtoiletter

Pindemosens bestyrelse har den 22. maj 2017 holdt et møde med biolog Dorthe Pedersen fra Helsingør Kommune, Center for By, Land og Vand, vedr. Pindemosens toiletforhold.


På mødet har vi aftalt flg. overgangsordning for de af Pindemosens kolonister, der har træk & slip toilet til ikke godkendt tank:

Alle, der har træk & slip toilet til en ikke godkendt tank, skal lovliggøre dette ved salg/overdragelse under forudsætning af, at de meddeler Pindemosens bestyrelse dette straks og senest den 1. september 2017 kl. 12. Det er bestyrelsens ansvar at sikre, at toiletforholdene lovliggøres ved salg/overdragelse.

Hører bestyrelsen ikke fra dig, går vi ud fra, at dine toiletforhold er godkendte/lovlige. Hvis vi senere finder ud af, at du har en ikke godkendt tank, vil vi forlange øjeblikkelig lovliggørelse af forholdet.

Center for By, Land og Vand ved Dorthe Pedersen tillader, at alle nuværende kolonister med ikke godkendt tank kan søge om at få denne godkendt/lovliggjort ved at følge instrukserne på hjemmesiden, se http://www.pindemosen.dk/sidste-nyt. Der er ingen sanktioner ud over lovliggørelse ved salg, hvis tanken ikke kan godkendes. Helsingør Kommune kan dog stille krav om øjeblikkelig standsning og etablering af en ny renseløsning i tilfælde, hvor der er forhold, som er uhygiejniske eller miljømæssigt uforsvarlige (fx direkte udledning til dræn).

Vi har samtidig aftalt med Dorthe Pedersen, at alle med campingtoilet skal udfase disse ved salg, således at køber skal etablere en af de godkendte toiletløsninger, dvs. kildesorterende toilet, muldtoilet eller individuel ansøgning om godkendt samletank (som nævnt ovenfor), jf. Pindemosens ordensregler pkt. 3. Dette er begrundet i et miljøhensyn, fordi forslaget om udslagstank blev nedstemt ved den ekstraordinære generalforsamlingen i september 2015, og vi derfor frygter, at disse toiletter tømmes i folks haver.


På bestyrelsens vegne
Susan Antonsen, formand

Skriv en kommentar

hCaptcha